Guốc mộc gỗ
250,000đ
Túi đựng mỹ phẩm WashBag
169,000đ
Túi đệm caro màu size mini
140,000đ
Túi đệm caro màu size trung
150,000đ
Túi đệm caro màu size lớn
160,000đ
Túi cói mềm nơ ren ngọc trai
230,000đ
Túi cói vuông mềm ren nơ
255,000đ
Túi cói tròn trơn
150,000đ
Túi cói chanel bông
245,000đ
Túi cói mini kèm tick
210,000đ
Túi cói tròn kèm tick
230,000đ
Túi cói mềm tròn
170,000đ
Túi cói cứng mini
240,000đ
Túi cói cứng vuông
250,000đ
Túi cói trơn quai tròn
280,000đ
Túi cói vuông nơ trắng
280,000đ
Túi cói ren nơ ngọc trai
230,000đ
Túi mây mini
140,000đ
Túi mây viền ren bông
250,000đ
Túi mây vuông trơn
200,000đ