Jum bèo ngắn
360,000đ
Body sút cổ u tay dài
270,000đ
Jum trễ vai bèo ngực tay loe
440,000đ
Jum hoa tiết lv xanh
380,000đ
Jum cổ lọ sọc vằn
390,000đ
Jum xoè cổ tim
380,000đ
Jum viền bèo tay dài hở lưng
430,000đ
Jum xốp cúp ngực 2 dây xích
350,000đ
Jum cúp ngực cột nơ lưng trắng
350,000đ