Đầm trễ vai bèo ngực tay dài
480,000đ
Đầm ren hoa
800,000đ
Đẩm ren tay cánh tiên
650,000đ
Đầm ren tay dài dạ tick hoa
710,000đ
Đầm ren sát nách from dài
780,000đ
Đầm ren cổ sơ mi tay dài
560,000đ
Đầm ren tay dài phối lưới ORE
760,000đ
Đầm ren cổ phối lưới
540,000đ
Đầm 2 dây nhũ kim tuyến trễ vai
850,000đ
Đầm thun gân ren phồng trễ vai dài
380,000đ
Đầm tiểu thư 2 dây nơ vai đính hoa
450,000đ
Đầm ren phồng trễ vai
380,000đ
Đầm tiểu thư ren ngực đính đá
450,000đ
Đầm tiểu thư ren ngực đính đá
390,000đ
Đầm ren tay phồng phối nút
480,000đ
Đầm voan tầng trễ vai nơ ngực
480,000đ
Sét áo ren 2 dây kèm quần dài
460,000đ
Đầm hoa tay phồng cổ V
490,000đ
Đầm hoa trễ vai viền bèo nơ ngực
550,000đ
Đầm ren phối đá
650,000đ