Đai định hình slim latex 24cm
450,000đ
Đai định hình amy 22cm không hộp - S đen
Thanh nối
80,000đ
Đai định hình 28 cm không hộp
400,000đ
Đai định hình 24cm không hộp
400,000đ
Đai định hình amy 22cm không hộp
250,000đ
Thanh nối slimlatex
200,000đ
Đai định hình slim latex 28cm
500,000đ
Đai dán định hình slimming care đen
150,000đ
Đai dán định hình slimming care nude
150,000đ