Dầu gội phủ bạc dưỡng tóc weilaya
388,000đ
Cây chuốt tóc
20,000đ
Mini Test dầu gội xã phục hồi đa tầng nấm truffle
80,000đ
Combo dầu gội dầu xả gừng hà thủ ô tem nâu weilaiya
550,000đ
Combo dầu gội dầu xả gừng tem trắng weilaiya
550,000đ
Mini test gội xã gừng và hà thủ ô weilaiya
80,000đ
Dầu xã weilaiya nâu hà thủ ô 400ml
250,000đ
Dầu xã weilaiya trắng gừng xả 400ml
250,000đ
Dầu gội weilaiya trắng gừng xả 400ml
300,000đ
Dầu gội weilaiya nâu hà thủ ô 400ml
300,000đ
Huyết thanh ngăn rụng và kích mọc tóc weilaiya ginger hair root nourishing essence
790,000đ
Combo dầu gội xã phục hồi đa tầng nấm truffle
1,070,000đ